Nasze działania oparte są na ścisłej współpracy.
Skupiamy się na realizacji zadania i rozwiązaniu rzeczywistych problemów.

1

ANALIZA POTRZEB

Podczas spotkania analizujemy aktualną sytuacje, zbieramy dane i informacje, które umożliwiają nam zrozumienie i zdefiniowanie zadania jak i wyznaczenie celów. Jeśli obiekt istnieje to przeprowadzamy "site tour" celem obserwacji i lepszego zrozumienia aktualnego procesu. Na tym etapie weryfikujemy dane, uszczegóławiamy obraz, w których występują braki, definiujemy ograniczenia i wprowadzamy założenia. Zapoznajemy się z procesem oraz technologią celem przejścia do kolejnego kroku.

2

PROPOPOZYCJA ROZWIĄZAŃ

Na podstawie zebranych informacji tworzymy propozycję rozwiązań dla danego zadania. Szukamy rozwiązań w postaci systemów jak i fizycznego wyposażenia. Obszar robotyki i automatyki jest domyślnym obszarem naszej działalności, ale dzięki rozbudowanej sieci partnerów i doświadczeniu możemy zaproponować skuteczne rozwiązania również w innych obszarach, co umożliwia osiągnięcie zamierzonych korzyści.

3

MODELE SYMULACYJNE

Każda propozycja rozwiązania poprzedzona jest symulacją. Nim nastąpi fizycznie wdrożenie weryfikujemy czy rozwiązanie w całości spełni pokładane w nim oczekiwania. Tworzymy modele symulacyjne dla szerokiego grona odbiorców. Od automotive po przemysł spożywczy. Symulacyjne modele komputerowe, które dostarczamy mogą przybrać postać Digital Twin dzięki integracji z systemami: MES, ERP, APS, w których przechowywane są dane wejściowe do Digital Twin.                      

4

OPTYMALNY WYBÓR

Na podstawie stworzony modeli symulacyjnych pozyskujemy dane, dzięki którym widzimy, jakie rozwiązanie dla danego zadania jest najlepsze. Modele zawierają kilka scenariuszy i wariantów oraz mają możliwość zmiany parametrów. Wraz z klientem dokonujemy optymalnego wyboru, który poprzedzony jest naszą rekomendacją i badaniem w modelu symulacyjnym.

5

IMPLEMENTACJA

Wdrażamy zaproponowane rozwiązania gdyż po wcześniejszej symulacji jesteśmy pewni naszych rozwiązań i propozycji. Rozwiązania przez nas wdrażane utrzymujemy i aktualizujemy do bieżących potrzeb. Wierzymy, że dzięki kompleksowości współpraca z nami jest dla Państwa najbardziej efektywną drogą do uzyskania najlepszych możliwych wyników.

free website builder
Adres

Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Dane kontaktowe

Email: office@virtuity.eu
Email: d.dudlo@virtuity.eu
Telefon: +48 572 959 550 

Łącza

HOME
KONTAKT