Demo Gra Sanke3D

Model stworzony w formie gry. Symulacja pokazuje jak bardzo elastyczne są narzędzia do symulacji przepływu materiału. Zapraszamy na szkolenia, chętnie podzielimy się wiedzą i udzielimy pomocy jak budować nawet niestandardowe model.

free site creation software

 


Symulacja Covid19

Symulacja uwzględnia liczbę łóżek szpitalnych oraz respiratorów. W czasie pandemii jesteśmy w stanie sprawdzić poziom wykorzystania zasobów medycznych oraz przewidzieć braki, jakie mogą wystąpić.

 


Wyznacznie ilości AGV

Model pozwał dobrać optymalną ilość pojazdów
AGV w zależności od wprowadzonych parametrów. Pozwala na eksperymenty 
i weryfikację zajętości zasobów.
Pomaga uniknąć błędów w doborze ilości AGV.

 


Matryca kompetencji 

  Dzięki symulacji z matrycą kompetencji jesteśmy w stanie zweryfikować poziom zajętości pracowników i konieczność podnoszenia kompetencji w danym obszarze. Model pozwala sprawdzić wpływ kompetencji na system.

 


Symulacja w chmurze FARO

Model symulacyjny działa w metrycznej chmurze punktów skanera 3D FARO. Dzięki takiej symulacji jesteśmy w stanie uruchomić wirtualną produkcję w istniejącym budynku. Nim realna linia produkcyjna zostanie dostarczona.

 


AGV/SGV vs Przenośniki

Model porównuje działanie dwóch rozwiązań logistycznych. Na etapie koncepcji jesteśmy w stanie dobrać najlepsze rozwiązanie dla konkretnych potrzeb sprawdzając wady i zalety.

 


Symulacja DCT

Model Terminala Kontenerowego pozwala na symulację dźwigów portowych, weryfikację layoutów i porównanie różnych zasobów logistycznych.

 


Ewakcukacja fabryki

Symulacja pozwala zweryfikować opracowane trasy ewakuacyjne. Pozwala również sprawdzić czy nie występują przeszkody lub czy przepustowość wyznaczonych tras jest wystarczająca.

 


Logistyka oparta o drony

Seat rozpoczął testy drów w łańcuchu dostaw dla jednej ze swoich fabryk. Model weryfikuje tę koncepcję i sprawdza ile dronów należy użyć w logistyce dostaw komponentów z magazynu na linię produkcyjną.

 


Adres

Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Dane kontaktowe

Email: office@virtuity.eu
Email: d.dudlo@virtuity.eu
Telefon: +48 572 959 550